Hotels in Ardebil
Azerb.com

 
 
Sabalan Hotel
Sheik Safi av.
Tel. 0451 48080-1
Sheik Safi Hotel
Dr. Shriati av.
Tel. 0451 49211

 
See also: Ardebil, Tabriz, Zanjan, Uromiyeh, South Azerbaijan, Iranian visas, hotels in Tabriz, hotels in Baku, hotels in Zanjan, hotels in Uromiyeh, summary
 

 
A to Z of Azerbaijan / A dan Z ye Azerbaycan
www.azerb.com